ترجمه فوری متون صنایع- برنامه ریزی بر مبنای سناریو

ترجمه فوری متون صنایع- برنامه ریزی بر مبنای سناریو

 

Scenario Planning has been around for more than 30 years and during this period a multitude of techniques and methodologies have developed, resulting in what has been described as a methodological chaos’ which is unlikely to disappear in the near future (A. Martelli, Scenario building and scenario planning: state of the art and prospects of evolution, Futures Research Quarterly Summer (2001)). This is reflected in the fact that literature reveals an abundance of different and at times contradictory definitions, characteristics, principles and methodological ideas about scenarios. It has been suggested that a pressing need for the future of scenarios is amongst other things, to resolve the confusion over ‘the definitions and methods of scenarios’. This paper makes a beginning at this need by tracing the origins and growth of scenarios and the subsequent evolution of the various methodologies; a classification of the methodologies into three main schools of techniques is given and the salient features of these schools are compared and contrasted.

 

 

برنامه ریزی براساس سناریو چیزی در حدود 30 سال است که وجود دارد و در این مدت بسیاری از تکنیک ها و روش ها ایجاد شده اند. در نتیجه آن چه که به عنوان “روش آشفتگی" تعریف شده است بعید است در آینده نزدیک نابود شود (A.Martelli، سناریو سازی برنامه ریزی براساس سناریو: هنری بودن و چشم انداز تکامل، فصل نامه تابستانه Futures Research(2011)). این موضوع در این حقیقت که نحوه بیان، تنوع فراوانی و در دفعات تعاریف متناقض برای مشخصات، اصول و ایده های روش در مورد سناریو ها نشان می دهد، منعکس می شود حدس زده شده است که نیاز مبرم برای سناریو های آینده در میان چیزهای دیگر می باشد، تا ابهام های موجود در " تعاریف و روش های مختلف ایجاد کرده است؛ طبقه بندی از روش ها در سه گروه اصلی تکنیک های داده شده وارد شد و نتیجه حاصل از این گروه ها مقایسه شد که در تضاد می باشند.

 

 

 

تماس باما

 

آدرس : تهران - جنت آباد جنوبی - خیابان پنجم - پلاک 47

شماره تلفن : 02144648626

شماره تلفن : 02144648681

شماره همراه : 09129227837

تماس با وایبر هم مقدرو می باشد

پست الکترونیک :  Daneshjoonline1@Gmail.com

/ 0 نظر / 6 بازدید