ترجمه تخصصی متون علوم سیاسی

ترجمه تخصصی متون علوم سیاسی

 

Much of the research and scholarship on terrorism has focused on the vitally important historical record—political organizational and social psychological perspectives of terrorists and their groups (Crenshaw 1995). These political, social, and psychological perspectives contain implicit recognition and use of geographic theories, concepts, and analytical tools. The terrorist literature uses geographic concepts of region, relative location, distance decay, core periphery, insurgent state, geographic diffusion of ideas, technology and people, and sense of place as an underpinning for political or social explanations of terrorists and terrorist group beliefs and actions. However, these are not explicitly described or recognized as the primary constituents and vehicles for explanation and understanding.

The study of terrorism is often based on the notion of security, defined as military security of the state from a Western point of view—not encompassing economic, social, and environmental security of indigenous cultural people and traditions (Smith 2005). Military security of the state or political theories are not the major concern of tribal groups in the Niger River Delta being destroyed by environmental insecurity, or the Uighur group in Xinjiang, China, being culturally decimated by Han Chinese migrants and governmental policy. This limited view of security and, therefore, terrorism has resulted in much of the scholarship and resulting policy not being done at higher spatial resolutions within a state, where geographic differences in ethnicity, religion, physical landscape features, and resource capacities are critical influences on group dynamics and behavior, including terrorism.

 

بخش اعظم تحقیقات و پژوهش‌های انجام شده در مورد تروریسم معطوف به دورنمای بسیار مهم ثبت تاریخی – سازمانی، سیاسی، اجتماعی، فیزیولوژیکی تروریست‌ها و گروه‌های آنها بوده است (کرنشاو 1995). این دورنمای سیاسی، اجتماعی و فیزیولوژیکی مشتمل بر تأیید ضمنی بکارگیری تئوری‌های جغرافیایی، مفاهیم و ابزارهای تحلیلی می‌باشد. در ادبیات تروریسم از مفاهیم جغرافیایی ناحیه، موقعیت جغرافیایی، فروپاشی فواصل، موقعیت‌های اصلی مجاور و دولت‌های شورشی، توزیع جغرافیایی ایده‌ها، فنآوری و مردم و حس تعلق مکانی به عنوان اصول اساسی توضیحات سیاسی یا اجتماعی عقاید و عملکردهای تروریسم و گروه‌های تروریستی استفاده شده است. هر چند نمی‌توان این اصول را به وضوح به عنوان ساختارهای اصلی و ابزار توضیح و درک این مفهوم گسترده نامید.

مطالعه تروریسم اغلب بر مبنای مفهوم امنیت استوار بوده و امنیت از نقطه نظر غربی به عنوان امنیت نظامی دولت تعریف شده و شامل امنیت اقتصادی، اجتماعی و محیطی مردم و سنت‌های فرهنگی داخلی نمی‌باشد (اسمیت 2005). امنیت نظامی دولت یا تئوری‌های سیاسی را نمی‌توان نگرانی عمده گروه‌های قومی در دلتای رود نیجر خواند که در نتیجه ناامنی محیطی دچار زوال شده و نیز شامل گروه اویگور در جین جیانگ چین نیز می‌باشد که به علت هجوم فرهنگی مهاجران چینی هان و سیاست‌های دولتی نابود شده است. این مرور محدود امنیت و در نتیجه آن تروریسم منجر به تحقیقات بسیار شده و گفته می‌شود که سیاست حاصل نیز در درجات بالای مکانی یک دولت نیز از چنین وضعیتی برخوردار است که در آن تفاوت‌های جغرافیایی ابعاد قومی، مذهبی، فیزیکی و قابلیت‌های منابع دارای اثرات عمده روی پویایی و رفتار گروهی مشتمل بر تروریسم است.

 

تماس باما

 

آدرس : تهران - جنت آباد جنوبی - خیابان پنجم - پلاک 47

شماره تلفن : 02144648626

شماره تلفن : 02144648681

شماره همراه : 09129227837

تماس با وایبر هم مقدرو می باشد

پست الکترونیک :  Daneshjoonline1@Gmail.com

 

/ 0 نظر / 10 بازدید