ترجمه ی انگلیسی متون رشته کامپیوتر - مسیر یابی امنیتی

ترجمه ی انگلیسی متون رشته کامپیوتر -  مسیر یابی امنیتی

 

In recent years, on the second power system security general scheme requirements, The power companies are deploying Power Vertical IP encryption authentication device on State Grid Dispatching Digital Network(SPDnet),providing strong protection for the power operation.In actual deployment, the Power Vertical IP Encryption Authentication Device generally deployed between the routers and switches.Figure 1, IP Encryption Authentication Device deployment diagram. The figure is expressed in the power plant or substation (plant station) to deploy IP Encryption Authentication Device.IN the plant station, data transmission through the switch to IP authenticated encryption device, filtering the data according to the rules, then all the data encrypted on the reconstruction of data packets to the router into the SPDnet.For the data from the master station side.router then forwards data to the IP Encryption Authentication Device.The plaintext data in accordance with the rules after the filter, then through the switch to front-end,after the device to decrypt the data in accordance with the rules of the clear filter and then through the switch to front-end.[l]

Deployment IP Encryption Authentication Device in SPDnet increase a network node.Each network equipment will have a chance to failure rate. The more node, the more likely it failed.When a network failure, the general investigation is IP Encryption Authentication Device to be removed from the network, excluding the impact of it, analyze the problem.However, under certain circumstances, to restart the network any node can communicate properly, could not locate the real cause of network failure.

 

 

در سالهای اخیر، در زمینه‌ی نیازمندیهای طرح کلی امنیت سیستم نیروی فرعی، شرکتهای نیرو دستگاههای تصدیق رمزنگاری پروتکل اینترنتِ عمودی توان را بر روی شبکه‌ی توزیع دیجیتال وضعیت  گسترش داده‌اند که حفاظت خوبی برای عملیات نیرو فراهم می‌آورد. در گسترش واقعی، دستگاه تصدیق رمزنگاری پروتکل اینترنت عمودی به طور کلی میان مسیریابها و سوئیچها قرار دارد. شکل 1، نمودار گسترش دستگاه تصدیق رمزنگاری پروتکل شبکه را نشان می‌دهد. این شکل به منظور گسترش دستگاه تصدیق رمزنگاری پروتکل اینترنت در یک نیروگاه یا پست برق ارائه شده است. در نیروگاه، انتقال داده از طریق سوییچ به دستگاه تصدیق رمزنگاری پروتکل اینترنت و فیلتر کردن داده مطابق با قواعد انجام می‌شود، سپس تمامی داده‌ی رمزشده برای بازسازی بسته‌های داده به مسیریاب درون SPDnet فرستاده می‌شود. در مورد داده‌ی موجود در طرف ایستگاه ارباب نیز، مسیریاب داده را به دستگاه تصدیق رمزنگاری پروتکل اینترنت ارسال می‌کند. داده‌ی متن آشکار مطابق با قواعد فیلتر می‌شود و سپس از طریق سوییچ به انتهای دیگر فرستاده می‌شود. سپس دستگاه داده را مطابق با قواعد فیلتر آشکار رمزگشایی می¬کند و از طریق سوییچ به انتهای دیگر می‌فرستد.

گسترش دستگاه تصدیق رمزنگاری پروتکل اینترنت بر روی SPDnet گره‌های شبکه را افزایش می‌دهد. حال هر ابزار شبکه، احتمالی از یک نرخ شکست خواهد داشت. هر چه تعداد گره‌ها بیش‌تر باشد، احتمال شکست شبکه بیش‌تر است. زمانی که یک شبکه شکست می‌خورد، بررسی کلی شامل حذف دستگاه تصدیق رمزنگاری پروتکل اینترنت و اثر آن از شبکه و سپس تحلیل مشکل است. با این وجود، تحت شرایط خاصی، در شروع دوباره‌ی شبکه هر گره می‌تواند به درستی ارتباط برقرار کند و در نتیجه، دلیل اصلی شکست شبکه شناسایی نمیشود.

 

 

 

تماس باما

آدرس : تهران - جنت آباد جنوبی - خیابان پنجم – پلاک47

 شماره تلفن : 02144648626

 شماره تلفن : 02144648681

شماره همراه : 09129227837

تماس با وایبر هم مقدرو می باشد.

پست الکترونیک : Daneshjoonline1@Gmail.com

/ 0 نظر / 6 بازدید