متن انگلیسی به فارسی متن مدیریت

متن انگلیسی به فارسی  متن مدیریت

 

Groups of people with highly diverse skills and professional backgrounds can often outperform an internal R & D department of a company in coming up with innovations ( Tuomi 2003 ). Hence organizations are looking for ways to collaborate with employees from different departments and organizational backgrounds, as well as with customers, suppliers, and other partners outside the organization ’ s boundaries. They are increasingly aware that they need to tap into both internal and external knowledge sources to accelerate innovation ( Darroch 2005 ; Leonard-Barton 1995 ).

To connect several thousand innovative people scattered all over the planet, a number of methods and tools such as virtual customer integration ( Dahan and Hauser 2002 ), netnography ( Kozinets 1999 ), and toolkits ( Piller and Walcher 2006 ; Thomke and von Hippel 2002 ) have been introduced. These tools mainly aim at actively integrating inventive users into the innovation process. Among the most popular and promising forms of open innovation are innovation competitions ( Terwiesch and Xu 2008 ), ideagoras ( Tapscott and Williams 2006 ), and problem-broadcasting platforms like InnoCentive ( Lakhani and Jeppesen 2007 ).

 

 

 

گروههای افراد دارای مهارتها و سوابق حرفه­ای متنوع اغلب در ارائۀ نوآوری­ها می­توانند بهتر از یک بخش داخلی R&D در یک شرکت عمل کنند(Tuomi 2003 ). از اینرو سازمانها در جستجوی راههایی برای همکاری با کارکنانی از بخشها و سوابق سازمانی مختلف، و همچنین مشتریان، عرضه­کنندگان، و دیگر همتاهای خارج از مرزهای سازمان می­باشند. آنها بیش از پیش آگاه هستند که بایستی از منابع دانش داخلی و خارجی برای افزایش نوآوری بهره بگیرند(Darroch 2005 ; Leonard-Barton 1995 ).

برای ارتباط برقرار کردن با چندین هزار فرد مبتکری که در سرتاسر این سیاره پراکنده شده­اند، یکسری روش­ها و ابزارها از قبیل ائتلاف مجازی مشتریان(Dahan and Hauser2002 )، مردم شناسی اینترنتی (Kozinets 1999 )، و جعبه ابزارها (Piller and Walcher 2006; Thomke and von Hippel 2002)، معرفی شده­­اند. این ابزارها عمدتا هدفشان جمع کردن کاربران مبتکر در فرایند نوآوری است. از معروفترین و نویدبخش ترین صورتهای نوآوری باز، مسابقات نوآوری (Terwiesch and Xu 2008 )، ideagorها (Tapscott and Williams 2006 )، و بسترهای انتشار-مسئله مانند InnoCentive می­باشند(Lakhani and Jeppesen 2007).

 

 

تماس باما

آدرس : تهران - جنت آباد جنوبی - خیابان پنجم – پلاک47

 شماره تلفن : 02144648626

 شماره تلفن : 02144648681

شماره همراه : 09129227837

تماس با وایبر هم مقدرو می باشدپست الکترونیک : Daneshjoonline1@Gmail.com

/ 0 نظر / 11 بازدید