# ترجمه_فوری_متن_حقوق

متن انگلیسی با ترجمه فارسی حقوق ـ احکام ایدز در حقوق خانواده، مسئولیت مدنی و حجر

متن انگلیسی با ترجمه فارسی حقوق ـ احکام ایدز در حقوق خانواده، مسئولیت مدنی و حجر     AIDS or Acquired Immune Deficiency ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 18 بازدید

ترجمه فارسی به انگلیسی متن حقوق ـ دفاع مشروع وضرورت بازنگری وتحول در قانون دفاع

ترجمه فارسی به انگلیسی متن  حقوق ـ دفاع مشروع وضرورت بازنگری وتحول در قانون دفاع مشروع   دفاع مشروع به عنوان یک ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 0 بازدید