متن انگلیسی با ترجمه فارسی رشته برق - بازار برق

متن انگلیسی با ترجمه فارسی  رشته برق - بازار برق

 

The deregulation of the electricity industry has caused for the generation company (Genco) the need of tools for measuring and managing the risk, beyond the classical problem of generating unit scheduling. In this paper, a probabilistic framework for the problem of managing risk faced by Gencos trading in dayahead energy market is proposed. In particular, a stochastic forecast of electricity price and the technical features of hydrothermal units are considered. The approach is based on an optimization procedure for maximizing expected profits in the presence of risk constraints. Conditional value at risk for the distribution of daily profit is used as risk measure.

The effectiveness of the proposed model is tested for the case of one producer of the Italian electricity system with a fleet of hydrothermal generating units.

 

 

تفکیک صنایع برق، باعث نیازمندی به ابزارهایی برای اندازه‌گیری و مدیریت کردن ریسک برای شرکت‌های تولیدکننده‌ ، ورای مشکل قدیمی زمان‌بندی واحد تولیدی، شده است. در این مقاله، یک پایگاه داده‌ی احتمالی برای مسئله‌ی مدیریت ریسک، که با تجارت Gencos در بازار برق روزهای پیش‌رو پوشیده شده است، ارایه شده است. خصوصا، یک پیش‌بینی تصادفی از قیمت برق و مشخصه‌های تکنیکی یک واحد گرمابی، لحاظ شده است. روش٬ منطبق بر یک روند تنظیمی برای بیشینه کردن فواید مورد انتظار با وجود محدودیت ریسک است. مقدار قراردادی در خطا برای توزیع سود روزانه، در اندازه‌ی ریسک به کار می‌رود.

تأثیر مدل معرفی شده در مورد سیستم برق ایتالیایی یک مولده با واحدهای تولیدی گرمآبی زودگذر، آزمایش شده است.

 

 

تماس باما

آدرس : تهران - جنت آباد جنوبی - خیابان پنجم – پلاک47

 شماره تلفن : 02144648626

 شماره تلفن : 02144648681

شماره همراه : 09129227837

تماس با وایبر هم مقدرو می باشد.

پست الکترونیک : Daneshjoonline1@Gmail.com

/ 0 نظر / 4 بازدید