ترجمه انگلیسی به فارسی متن شیمی

ترجمه انگلیسی به فارسی  متن شیمی     

 

bacterial infection and be useful in percutaneous implants such as artificial tooth roots or skin terminals. In addition, it is believed that the biomimetic-coating process can incorporate other functional proteins on the surface of materials that have apatite-forming ability in the body environment. Wu, Chu et al. [45] have reported large-scale direct growth of nanostructured bioactive titanates on three-dimensional (3D) microporous Ti-based metal (NiTi and Ti) scaffolds by immersing the scaffold in a 10 M NaOH aqueous solution at 60 8C inside a Teflon-lined autoclave (Fig. 12). The nanostructured titanates show characteristics of one-dimensional (1D) nanobelts/nanowires on a nanoskeleton layer. Besides resembling cancellous bone structure on the micro/macroscale, the 1D nanostructured titanate on the exposed surface is similar to the lowest level of hierarchical organization of collagen and hydroxyapatite. The resulting surface displays superhydrophilicity, favors deposition of hydroxyapatite, and accelerates cell attachment and proliferation. Direct chemical treatments have also been utilized to modify

 

اکسیداسیون آندی شامل واکنش های الکترود در ترکیب با نفوذ یون اکسیژن و فلز با نیروی میدان الکتریکی می شود که منجر به تشکیل فیلم اکسید روی سطح آند خواهد شد. اکسیداسیون آندی همچنین روش رایج برای تولید انواع مختلف فیلم های اکسید محافظ روی فلزات است و اسید های رقیق مختلف (H2SO4, H3PO4، استیک اسید و غیره) می توانند به عنوان الکترولیت در فرایند استفاده شوند.با اینکه اکسیداسیون آندی بیش ز 50 سال است که شناخته شده است، تا سال 1995 طول کشید که ماسودا و فوکودا (48) نشان دادند که اکسیدی شکل گرفته با الگوی حفره های خیلی منظم می تواند از طریق بهینه کردن شرایط آندیزه کردن تولید شود (شکل 13a). آندیزه کردن به عنوان دیدگاه الکتروشیمی خود-نظم دهنده برای ایجاد برخی نانوساختارها شناخته شده است. در 1999، زوئیلینگ و همکارانش (49) اولین کسانی بودند که نانوساختارهای خود-نظم داده ی TiO2 را از طریق آندیزه کردن Ti در یک الکترولیت حاوی فلوراید به دست آوردند (شکل 13b). در 2001، گانگ و همکارانش (50) نانولوله های خیلی خطی و منظم TiO2 را با استفاده از آندیزه کردن ورقه تیتانیوم خالص در یک الکترولیت آبی HF تولید کردند (شکل 13c).

 

 

تماس باما

 

آدرس : تهران - جنت آباد جنوبی - خیابان پنجم - پلاک 47

شماره تلفن : 02144648626

شماره تلفن : 02144648681

شماره همراه : 09129227837

تماس با وایبر هم مقدرو می باشد

پست الکترونیک :  Daneshjoonline1@Gmail.com

/ 0 نظر / 17 بازدید