ترجمه فارسی به انگلیسی متون پزشکی

ترجمه فارسی به انگلیسی متون پزشکی

Background:

صدمه کوپ به صورت کانتوژن مغز در زیر محل اصابت ضربه به سر تعریف  شده و اغلب در اثر اصابت جسم به سر ثابت یا متحرک ایجاد می شود. صدمه کانترکوپ‛ کانتوژن مغز اغلب  در محل مقابل اصابت  کوپ بوده و  اغلب با مکانیسم دسلریشن رخ می دهد و سر متحرک بر اثر برخورد با سطحی بیشتر از سطح نیرو در کوپ ناگهان از حرکت باز می ماند.(1 و 2و 3و 4و 5)البته علت و مکانیسم دقیق ان نامعلوم است.این سناریو به صورت  تیپیک در برخورد سر متحرک از ناحیه اکسی پوت به زمین دیده می شود که کانترکوپ ان در لوب فرونتال ایجاد می گردد .اما  هیچگاه برعکس این حالت  به علت ساختار جمجه رخ نمی دهد (کانترکوپ در اکسی پوت و کوپ در فرونتال).(2 و 5) نژاد ترکمن از نوع مونگولویید بوده ساختار اغلب از نوع جمجمه براکی سفالیک می باشد(6).

Case presentation:

مرد جوان از نژاد ترکمن 30 ساله که به دنبال اصابت میله چوبی به سمت راست فوقانی فرونتال دچار کانکاشن  و کاهش سطح هوشیاری موقت (کمتر از پنج دقیقه) شد.در معاینه خراش در سمت راست فوقانی پیشانی مشاهده شد.(شکل 1).در سایر نواحی سر اثاری به نفع  ضربه اعم از کوفتگی  و خراش یافت نشد.وی پس از ضربه به پیشانی سقوط و ضربه به  پس سر و سایر نواحی ان نداشت.در سی تی اسکن سر انجام شده تنها کانتوژن لوب اکسیپیتال مشاهده شد(شکل2-3) و نهایتا  با حال عمومی خوب مرخص گردید.

 

 

Background:

Coup injury has been defined as a brain concussion beneath the location where the head is hit and often is happened due to an object hits the fixed or moving head.  The brain concussion contrecoup injury is often at the front place of a coup hit and often occurs with a deceleration mechanism and a moving head by hitting to a surface with a more level of forces in a coup will be stopped suddenly [1, 2, 3, 4 and 5]. Of course, its cause and the exact mechanism are unknown. Typically, this scenario can be seen for the moving head from the occiput district to the ground and its contrecoup will be formed in the frontal lobe, but the opposite state will never occur due to the structure of skull (contrecoup in the occiput and coup in the frontal)[2 and 5]. Turkmens are basically a mongoloid race and have a brachycephalic skull structure [6].

 

Case presentation:

A 30-year-old young Turkmen man suffered from concussion and reduce of temporary alertness level (less than five minutes) following with a hit of a wooden bar to the right side of his forehead frontal upper surface. Effects like scrapes and bruises were not found on the other districts of the head. By CT scanning of the head only the occipital lobe concussion was observed [Figure 3.2].  Finally, he was being discharged with a good general condition.

 

تماس باما

آدرس : تهران - جنت آباد جنوبی - خیابان پنجم - پلاک 47
شماره تلفن : 02144648626
شماره تلفن : 02144648681
شماره همراه : 09129227837
تماس با وایبر هم مقدرو می باشد
پست الکترونیک :  Daneshjoonline1@Gmail.com

 

/ 0 نظر / 24 بازدید