ترجمه انگلیسی به فارسی متن مدیریت و حسابداری

 

ترجمه انگلیسی به فارسی متن مدیریت و حسابداری 

 

Positioning strategies frequently aim to associate brands with masculine or feminine personality traits. Consumers draw on these gender dimensions of brand personality to enhance their own degree of masculinity or femininity when they use brands for self-expressive purposes. Therefore, gender dimensions of personality appear especially relevant to brands that have symbolic value for consumers who are attempting to reinforce their own masculinity and femininity (e.g., personal care, fragrance, and apparel brands). Although gender dimensions of personality are relevant to brands, their measurement and contribution to branding theory has not been examined. So far, marketers have had to use personality scales developed for the assessment of human personality traits to measure gender dimensions of brand personality in the evaluation of positioning or repositioning strategies. Based on evidence that scales measuring human characteristics do not necessarily lend themselves to the evaluation of personality traits associated with brands, the measurement of gender dimensions of brands using scales measuring masculinity and femininity as human personality traits is questionable. The objective of this article is to develop and validate a scale that measures the gender dimensions of brand personality for use in theory tests pertaining to the gender dimensions of brands and as diagnostic tool in the evaluation of positioning strategies.

 

استراتژی های تعیین موقعیت اغلب با هدف ارتباط برند با ویژگی های شخصیتی مردانه یا زنانه است. مصرف کنندگان هنگامی که از برندها برای اهداف خود جلوه گری استفاده می کنند به ابعاد جنسیتی شخصیت برند به منظور افزایش درجه مردانگی یا زنانگی خود جلب می شوند. بنابراین به نظر می رسد ، ابعاد جنسیتی شخصیت به خصوص به برندهایی مرتبط است که دارای ارزش سمبولیک برای مصرف کنندگانی است که در تلاش برای تشدید مردانگی و زنانگی خود هستند (به عنوان مثال،(مراقبت از بهداشت فردی، عطر، و مارک های لباس).

اگر چه ابعاد جنسیتی شخصیت با برند مرتبط هستند، اما اندازه گیری و سهم آنها در نظریه برندینگ مورد بررسی قرار نگرفته است. تا کنون، بازاریابان از مقیاس های شخصیتی توسعه یافته برای ارزیابی  ویژگی های شخصیتی انسان در اندازه گیری ابعاد جنسیتی شخصیت برند در ارزیابی استراتژی های موقعیت یابی و یا تغییر استفاده کرده اند. بر اساس شواهدی که اندازه ویژگی های انسانی را مقیاس گذاری کرده اند  لزوما از آنها برای ارزیابی صفات شخصیتی مرتبط با برند استفاده نشده، اندازه گیری ابعاد جنسیتی برندها با استفاده از مقیاس های اندازه گیری مردانگی و زنانگی به عنوان صفات شخصیتی انسان سوال برانگیز است. هدف از این مقاله توسعه و اعتبار سنجی مقیاسی است که ابعاد جنسیتی شخصیت برند را برای استفاده در آزمون های تئوری مربوط به ابعاد جنسیتی برندها و به عنوان ابزار تشخیصی در ارزیابی استراتژی های موقعیت یابی اندازه گیری می کند.

تماس باما

 

آدرس : تهران - جنت آباد جنوبی - خیابان پنجم - پلاک 47

شماره تلفن : 02144648626

شماره تلفن : 02144648681

شماره همراه : 09129227837

تماس با وایبر هم مقدرو می باشد

پست الکترونیک :  Daneshjoonline1@Gmail.com

 

/ 0 نظر / 9 بازدید