متن انگلیسی با ترجمه فارسی کامپیوتر - هوش تجاری

متن انگلیسی با ترجمه فارسی کامپیوتر - هوش تجاری

 

Prototyping can be an effective method for validating the project requirements and finding missing pieces and discrepancies in the requirements. Business people seldom think of all the details when they state their requirements. They often forget to include dependent processes or related data. A prototype can also help them focus on their access path requirements because they will see the capabilities of the BI technology and the access and analysis portion of their BI application. If time and budget permit, building a prototype for the original requirements allows the business community to test, extend, or change those requirements at an early stage when the impact on the project schedule is not yet high. The costs of experimenting with different database designs, different visualization methods, different development tools, or different application programming techniques are much less during prototyping than during development because they do not affect a full-scale application. Another purpose for prototyping is to verify that the design as well as the selected tools, database management system (DBMS), and other technology components will be appropriate for the BI decision-support environment. If the functions of all technology components perform as expected during the prototype development, then the chances of having a successful BI implementation are increased. Therefore, testing the technology features is a valuable benefit of prototyping, regardless of whether you are using existing technology components or buying new ones.

 

 

نمونه سازی می تواند یک روش موثر برای اعتبار سنجی الزامات پروژه و پیدا کردن تکه های گم شده و اختلاف در موارد مورد نیاز باشد. اشخاص تجاری به ندرت در مورد  تمام جزئیات فکر می‌کنند. آنها اغلب فرآیندهای وابسته و یا داده های مربوط را فراموش می‌کنند .نمونه اولیه می‌تواند کمک کند تا آنها درمسیر دسترسی به الزامات مورد نیاز خود تمرکز داشته باشند چرا که آنها قابلیت‌های فناوری هوش‌تجاری و دسترسی و تجزیه و تحلیل بخشی از برنامه هوش‌تجاری خود را می‌دانند. اگر زمان و بودجه، یک نمونه اولیه برای نیازهای اصلی اجازه دهد بتا برای آزمایش، گسترش، و یا تغییر نیازها در مراحل اولیه صورت گیرد زمانی که تاثیر آن بر برنامه زمانبندی پروژه هنوز بالا نیست. هزینه‌های آزمایش با طرح های مختلف پایگاه داده، روش های مختلف تجسم، ابزار توسعه های مختلف، و یا تکنیک های برنامه نویسی نرم افزار های مختلف بسیار کمتر هستند، چرا که آنها مانند یک نرم افزار تمام عیار تاثیر گذار نیستند. هدف دیگر برای نمونه سازی این است که به منظور بررسی طراحی و همچنین به عنوان ابزار انتخاب شده، سیستم مدیریت پایگاه داده (DBMS)، و دیگر اجزای تکنولوژی برای تصمیم حمایت ازمحیط هوش‌تجاری مناسب خواهد بود. اگر انتظار برود که توابع، همه اجزای تکنولوژی را در طول توسعه نمونه اولیه اجرا کنند، پس از آن شانس داشتن یک پیاده سازی موفق افزایش می‌یابد. بنابراین، تست ویژگی‌های فناوری سود  رزشمندی برای نمونه سازی دارد، صرف نظر از اینکه شما از اجزای تکنولوژی‌های موجود و یا جدید استفاده کنید.

 

 

تماس باما

آدرس : تهران - جنت آباد جنوبی - خیابان پنجم - پلاک 47

شماره تلفن : 02144648626

شماره تلفن : 02144648681

شماره همراه : 09129227837

تماس با وایبر هم مقدرو می باشد

پست الکترونیک :  Daneshjoonline1@Gmail.com

/ 0 نظر / 12 بازدید