ترجمه فوری متون انگلیسی کامپیوتر

ترجمه فوری متون انگلیسی کامپیوتر

 

 

The self-healing and recovery work group has undertaken to examine a sample of techniques and technologies in the eld and devise a taxonomy according to which these can be classied. Specically, it was suggested that, at a high level, self-healing and recovery methods and architectures can be classied according to the following:

 • Recovery action suggested by the method. Several such actions are listed in proceeding sections. At a high level, these can be classied into failure removal, alleviation, learning for future cases, etc.
 • Preconditions and requirements subject to which the method is to be applied. For instance, some methods require specic instrumentation of the target system.
 • The stage of system lifecycle in which the method is applicable. For instance, many methods apply to systems in production environments, whereas others may apply to coding and testing stages, or design time.
 • Technology and language constraints. Some methods are applicable only to one language or only to one system architecture (e.g, Java and SOA), whereas others are more generic in scope.
 • The type of failure addressed by the method. Some methods address functional failures whereas others address performance failures. Some are very specic, whereas others are very generic, etc.
 • The efect of the method on the healed system and its environment. For example, some methods change the system's code thus aecting, e.g., actions scheduling.
 • The ease of deployment and use of the method. For example, some methods may require expert knowledge to work with, whereas others may be accessible to novices. Some methods may work automatically or semiautomatically, while other may be operated manually.

We view the above classication as a rough starting point aimed at facilitating discussion on a self-healing taxonomy. It is by no means complete, and can surely be improved..

 

 

کار گروه خود التیام و بهبود به بررسی یک نمونه از تکنیک و فن آوری در حوزه پرداخته‌اند و یک دسته‌بندی با توجه به طبقه‌بندی که می‌تواند انجام پذیرد، پرداخته‌اند. به طور خاص ، پیشنهاد شده است که در روش‌ها و معماری‌های خود التیام و بهبود سطح بالا و می‌توان طبقه بندی  به صورت زیر داشت:

 • عمل بازیابی توسط روش پیشنهاد شده است. چنین اقداماتی در بخش‌های اقدامی لیست شده‌اند. در سطح بالا، این‌ها را می‌توان به صورت حذف نارسایی ، کاهش، یادگیری برای موارد آینده، و غیره طبقه بندی کرد.
 • پیش شرط ها و الزاماتی مرتبط به این که چه روشی بایستیاعمال شود. به عنوان مثال، برخی از روش‌ها نیازمند ابزار خاص برای سیستم هدف می‌باشند.
 • مرحله‌ی چرخه‌ی عمر سیستمی که در آن روش قابل اجرا است. برای مثال، روش های زیادی برای سیستم‌های محیط‌های تولیدی اعمال می‌شوند، در حالی که روش‌های دیگر ممکن است به مراحل کدینگ و آزمایش ، و یا زمان طراحی اعمال شوند.
 • محدودیت‌های فناوری و زبان. برخی از روش‌ها تنها برای یک زبان و یا تنها یک معماری سیستم قابل اجرا می‌باشند (به عنوان مثال، جاوا و SOA)، در حالی که بقیه عمومی‌تر می‌باشند.
 • نوع حطای مد نظر روش. برخی از روش‌ها به خطاهای کاربردی رسیدگی می‌کنند در حالی که روش‌های دیگر خطاهای عملکردی را در نظر می‌گیرند. بعضی از آنها بسیار خاص می‌باشند، در حالی که برخی دیگر بسیار عمومی‌تر هستند، و غیره
 • اثر روش بر روی سیستم التیام و محیط آن. به عنوان مثال، برخی از روش های کد سیستم را و در نتیجه به عنوان مثال، برنامه ریزی اقدامات را تغییر می‌دهند.
 • سهولت استقرار و استفاده از روش. به عنوان مثال، برخی از روش‌ها ممکن است نیاز به دانش تخصصی برای کار داشته‌ باشند، در حالی که روش‌های دیگر ممکن است برای تازه‌کارها نیز در دسترس باشند. برخی از روش‌ها ممکن است به طور خودکار و یا نیمه‌خودکار، کار کنند، در حالی که روش‌های دیگر ممکن است به صورت دستی عمل کنند.

ما طبقه بندی بالا را به عنوان یک نقطه شروع سخت با هدف تسهیل کردن بحث و گفتگو در مورد یک طبقه‌بندی خود التیام، نگاه می‌کنیم. که به هیچ وجه کامل نیست و قطعا می‌تواند بهبود یابد.

 

 

 

تماس باما

 

آدرس : تهران - جنت آباد جنوبی - خیابان پنجم - پلاک 47

شماره تلفن : 02144648626

شماره تلفن : 02144648681

شماره همراه : 09129227837

تماس با وایبر هم مقدرو می باشد

پست الکترونیک :  Daneshjoonline1@Gmail.com

/ 0 نظر / 7 بازدید