ترجمه مقالات شیمی

ترجمه مقالات شیمی

 

Improving the energy density of lithium (Li)-ion batteries remains important for a number of applications. In particular, high energy densities are required to extend the range of electric vehicles and minimize the space and mass of the battery pack. In the ongoing search for means to increase the energy of Li-ion batteries, the discovery of new positive electrode materials is of critical importance. The positive electrode is synthesized with lithium in it, some of which is removed during charging of the cell along with electrons that travel through the external circuit. The lithium is then reinserted into the material while the battery is discharged, which is accompanied by electrons traveling through the external circuit to dowork. There are many challenges with respect to finding better positive electrode materials, the primary of which are increasing the volumetric energy density, lowering the cost, and improving the safety. Though safety is a very important issue with respect to Li-ion batteries, the focus of this thesis will be to maximize energy while trying to minimize cost.

 

 

بهبود چگالی انرژی باتری های لیتیم (Li) یون در برخی از کاربردها، پر اهمیت باقی مانده است. به ویژه، چگالی های انرژی بالا، برای گسترش طیف وسیعی از وسایل الکتریکی و به حداقل رساندن فضا و جرم باتری، مورد نیاز است. در جستجوی مداوم وسیله ای برای افزایش انرژی باتری های لیتیوم یون، کشف مواد الکترودی جدید و مثبت از اهمیت حیاتی برخوردار است. الکترود مثبت با لیتیوم سنتز شده است، که مقداری از آن، در حین شارژ سلول در کنار الکترون هایی که از طریق مدار خارجی انتقال می یابند، حذف شده اند. در حالیکه باتری تخلیه شده است، لیتیوم مجددا در مواد باتری جا داده می شود، و این کار همراه با الکترون های منتقل شونده از طریق مدار خارجی انجام می شود. چالش های بسیاری در رابطه با پیدا کردن مواد الکترودی مثبت تر وجود دارد، که چالش اصلی افزایش چگالی انرژی حجمی، کاهش هزینه و بهبود ایمنی است. هر چند ایمنی یک مسئله بسیار مهم در رابطه با باتری های لیتیوم یون است، تمرکز این رساله بر روی به حداکثر رساندن انرژی در کنار تلاش برای به حداقل رساندن هزینه خواهد بود.

 

 

 

تماس باما

 

آدرس : تهران - جنت آباد جنوبی - خیابان پنجم - پلاک 47

شماره تلفن : 02144648626

شماره تلفن : 02144648681

شماره همراه : 09129227837

تماس با وایبر هم مقدرو می باشد

پست الکترونیک :  Daneshjoonline1@Gmail.com

/ 0 نظر / 7 بازدید