ترجمه تخصصی متون مدیریت و حسابداری

ترجمه تخصصی متون مدیریت و حسابداری

 

Sustainability and social responsibility (SR) have emerged as a new way of managing all types of organizations. It is necessary that the resulting policy be integrated transversely in the control processes. The environment is especially demanding of higher education institutions (HEIs) and universities when it comes to behaving in a socially responsible manner due to their great influence in society. Many universities have adhered to the United Nations Global Compact (UNGC) principles to prove their commitment and gain legitimacy. The Communication on Progress (COP) is a management tool that helps to understand the level of implementation of the principles. Furthermore, COP analysis aids in establishing a process of continuous improvement in the management of the impacts that institutions have on their stakeholders. The aim of this study was to analyze the Spanish universities that have joined the Global Compact. Through a descriptive methodology, we identified the aspects that reflect this commitment and how this is integrated into their operational and educational processes. The results have shown that it is necessary to promote the integration of different international initiatives to guide the SR of universities. There are deficiencies in their SR management systems that prevent them from being more transparent, and it was found that in some cases, they are not aware of the implications the commitment can have in developed countries.

 

پایداری و مسوولیت مدنی هر دو به عنوان شیوه های جدید مدیریتی در هر گونه سازمانی بروز کرده اند. مهم است که بدانیم، سیاست نتیجه دهنده باید در مراحل کنترل عملکرد ، پیچیده و متقاطع باشد. محیط های کار نیز نیازمند دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی هستند، زیرا که در این زمان افراد بخاطر تاثیر زیادی که بر جامعه دارند می بایست رفتاری توام با مسوولیت مدنی داشته باشند.خیلی از دانشگاه ها خود را پایبند به قوانین پیمان سازمان ملل کرده اند تا هم اعتبار قانونی بیابند و هم تعهداتشان را ثابت کنند. ازتباط در حال پیشرفت، در واقع یک ابزار مدیریتی است که کمک به درک میزان استفاده از قوانین سازمان ملل می کند.به علاوه، تجزیه تحلیل ارتباط در حال پیشرفت ، کمک به ایجاد یک فرایند بهبود پایدار در مدیریت عوامل موثری می کند که موسسات ، در مدیریت مالی خود از آنان بهره می برند. هدف این مطالعه در واقع تجزیه تحلیل دانشگاه هایی از اسپانیا بود که خود را به پیمان جهانی ملحق کرده اند. ما از طریق یک شیوه توصیفی، توانستیم جوانبی را بیابیم که خود این تعهد ، و اینکه چگونه این تعهد به فرایندهای عملکردی و تحصیلی آن ها پیچ خورده است را انعکاس دهیم. نتایج نشان داده اند که لازم است تا یکپارچگی ابتکارات جهانی را ارتقا دهیم تا بتوانیم موضوع پایداری و مسولیت پذیری را به سمت دانشگاه هدایت کنیم. در سیستم های مدیریتی که ناظر بر مسولیت و پایداری این افراد هستند، نواقصی وجود دارد که مانع شفافیت بیشتر  آن ها می شود ،و این موضوع نیز درک شده که در بعضی موارد، این افراد از کاربردهای  این تعهد در کشورهای پیشرفته ، بی اطلاعند.

 

 

تماس باما

 

آدرس : تهران - جنت آباد جنوبی - خیابان پنجم - پلاک 47

شماره تلفن : 02144648626

شماره تلفن : 02144648681

شماره همراه : 09129227837

تماس با وایبر هم مقدرو می باشد

پست الکترونیک :  Daneshjoonline1@Gmail.com

/ 0 نظر / 6 بازدید