ترجمه تخصصی متون حقوق - قانون اساسی ایران

ترجمه تخصصی متون حقوق - قانون اساسی ایران

 

However, the coexistence of religion and democracy does not seem easy in Iran. In reality, this is the origin of all controversies between the political forces of the country. The reformist gives more weight to democracy, while the conservative movement think that Islam is the basis of the universe and that it is based on the values ​​of this religion that the notion of republic should be interpreted. A third current, much lower than the other two, advocates the idea of ​​a pure and simple separation of religion and politics. This can be considered a revolutionary ambition vis-à-vis the established constitutional order. However, it is incorrect to state that all the supporters of this third way are preparing to use the revolutionary methods to achieve their ends. More revolutionary in their thoughts and in their objectives and in their methods, they only play a very limited role for the time in politics.

 

 

با این وجود، همزیستی دین و دموکراسی به نظر در ایران آسان نیست. در واقعیت، این موضوع منشاء تمامی مجادلات بین نیروهای سیاسی کشور است. اصلاح طلبان، اولویت بیشتری را به دموکراسی اختصاص می دهند، در حالیکه جنبش محافظه کارانه فکر می کند که اسلام بنیان جهان است که براساس ارزش دین است که مفهوم جمهوری باید تفسیر شود. یک جریان سوم، که کمتر از این دو می باشد به جداسازی ساده و خالص مذهب و سیاست اختصاص دارد. این می تواند به عنوان یک جاه طلبی انقلابی در مقابل امر اساسی برقرار در نظر گرفته شود. با این وجود، نادرست است که بیان کنیم که تمامی حمایت کنندگان این راه سوم در حال آمادگی برای استفاده از روش های انقلابی برای دستیابی به اهداف خود هستند. با انقلاب بیشتر در افکار، اهداف و روش ها، آنها فقط یک نقش محدود برای زمان در سیاست بازی می کنند.

 

تماس باما

 

آدرس : تهران - جنت آباد جنوبی - خیابان پنجم - پلاک 47

شماره تلفن : 02144648626

شماره تلفن : 02144648681

شماره همراه : 09129227837

تماس با وایبر هم مقدرو می باشد

پست الکترونیک :  Daneshjoonline1@Gmail.com

/ 0 نظر / 12 بازدید