ترجمه اینترنتی متون مدیریت و حسابداری

 

ترجمه اینترنتی متون مدیریت و حسابداری

 

The World Declaration on Higher Education in the Twenty-First Century drawn up at the World Conference of Higher Education organized by UNESCO in Paris in 1998, the Communication of the 2009 UNESCO World Conference on Higher Education, Paris, 2009 held in compliance with the guidelines of the 1998 Declaration and the list of objectives of the Bologna Process highlight that social responsibility is increasingly considered an intrinsic aspect of the higher education system, particularly of the universities. This paper aims to explain the shifting from Corporate Social University to University Social Responsibility, by presenting the conceptual framework of Social Responsibility and the university as a special type of organization which needs to adopt a social responsibility strategy just like the other organizations, in order to meet the expectations of the stakeholders (present students, future students, supporters etc). The paper presents, on the other hand, a general University Social Responsibility model in the context of globalization and develops a University Social Responsibility model considering the realities and challenges of the Romanian higher education system.

 

اعلامیه‌ی جهانی تحصیلات عالیه در قرن بیست و یکم در کنفرانس جهانی آموزش عالی که توسط یونسکو در 1998 در پاریس برگزار شد، هم‌چنین بیانیه‌ی سال 2009 کنفرانس جهانی آموزش عالی یونسکو در پاریس، و مطابقت آن با راهبرد‌های بیانیه‌ی 1998 و فهرست اهداف مربوط به فرایند بولونیا همگی‌ نشان می‌دهند که مسئولیت اجتماعی به نحو روزافزونی دربرگیرنده‌ی یک جنبه‌ی درونی از سیستم آموزش عالی، به ویژه در خصوص دانشگاه‌ها است. هدف این مقاله تشریح تغییر رویکرد از دانشگاه‌های اجتماعی سازمانی به سمت مسئولیت‌پذیری اجتماعی دانشگاهی از رهگذر ارائه‌ی یک چهارچوب مفهومی از مسئولیت‌پذیری اجتماعی و دانشگاه به مثابه یک گونه‌ی خاص از سازمان‌هایی است که باید همانند دیگر سازمان‌ها خود را با استراتژی مسئولیت‌پذیری اجتماعی وفق دهند تا انتظارات افراد ذی‌نفع (دانشجویان کنونی، دانشجویان آتی، حامیان و غیره) را برآورده سازند. این مقاله از سویی دیگر به ارائه‌ی یک مدل عام برای مسئولیت پذیری اجتماعی دانشگاهی در بستر جهانی‌سازی پرداحته مدلی برای مسئولیت‌پذیری اجتماعی دانشگاهی با در نظر گرفتن واقعیت‌ها و چالش‌های سیستم تحصیلات عالی در رومانی تدوین می‌نماید.

 

 

 

تماس باما

 

آدرس : تهران - جنت آباد جنوبی - خیابان پنجم - پلاک 47

شماره تلفن : 02144648626

شماره تلفن : 02144648681

شماره همراه : 09129227837

تماس با وایبر هم مقدرو می باشد

پست الکترونیک :  Daneshjoonline1@Gmail.com

/ 0 نظر / 6 بازدید