ترجمه فارسی به انگلیسی متون زیست شناسی- سرطان

ترجمه فارسی به انگلیسی متون زیست شناسی- سرطان

 

مقدمه و هدف:سلول‌های سرطانی، مجموعه ای از پروتئین های مختلف را در محیط پیرامونی خود آزاد می کنند. بسیاری از این پروتئین ها به عنوان تنظیم کننده های بیان ژن محسوب شده و در فرایند های رشد سلولی، تمایز، تهاجم و رگ زایی نقش دارند. هدف این مطالعه، بررسی اثر محیط رویی حاصل از رده سلولی ملانوما SK بر عملکرد ملانوسیت‌ها در شرایط آزمایشگاهی است.

مواد و روش: محیط رویی حاصل از رده سلولی ملانوما SK تهیه شد. تعداد 180 هزار سلول از ملانوسیت‌ها به ازای هر فلاسک T-25 ( 7200 سلول در هر سانتی متر مربع ) در گروه تست، به مدت 11 روز با محیط رویی حاصل از ملانوما Sk تیمار شدند. خصوصیات ریخت‌شناسی، نرخ رشد، میزان بیان ژن‌های شاخص‌های تشخیصی ملانوما مانند BM و همچنین ژن‌های شاخص های مرتبط با فرایند گذار از حالت اپیتلیالی به حالت مزانشیمی (EMT) مانند CD1 و مهاجرت، در دو گروه ملانوسیت‌های تیمار شده و ملانوسیت‌های تیمار نشده مورد بررسی قرار گرفت. از ملانوما SK، به عنوان کنترل مثبت استفاده شد.  

 

Introduction and Objective:

Cancerous cells release a complex of various proteins in their surrounding area. Most of these proteins are considered as regulators of gene expression and possess role in the processes of cell growth, cell differentiation, aggression and angiogenesis. The objective of this research is to in-vitro study the effect of supernatant medium produced by Melanoma SK cell line on the function of Melanocite cells.

 Materials and Method:

Asupernatant medium of Melanoma SK cells origin was prepared. According to each T-25 flask (7200 cells per each cm2) in testing group, 180000 Melanocite cells were treated by supernatant medium of Melanoma SK origin for 11 days. The characteristics of morphology, growth rate, rate of diagnostic indicator genes expression such as Melanoma BM and also of indicator genes related to the transition process from epithelial status to mesenchymal, such as CD1 and migration on the treated and non-treated Melanocite cells were studied. Melanoma SK was utilized as a positive control sample.

 

تماس باما

 

آدرس : تهران - جنت آباد جنوبی - خیابان پنجم - پلاک 47

شماره تلفن : 02144648626

شماره تلفن : 02144648681

شماره همراه : 09129227837

تماس با وایبر هم مقدرو می باشد

پست الکترونیک :  Daneshjoonline1@Gmail.com

/ 0 نظر / 10 بازدید