ترجمه ی متون انگلیسی کامپیوتر- نظریه بازی

ترجمه ی متون انگلیسی کامپیوتر- نظریه بازی

 

The most familiar type of auction is the familiar open ascending-bid auction, which is also called an English auction. In this auction format, an object is put up for sale. With the potential buyers present, an auctioneer raises the price for the object as long as two or more bidders are willing to pay that price. The auction stops when there is only one bidder left, who gets the object at the price at which the last remaining opponent drops out.

A complete analysis of the English auction as a game is complicated, as the extensive form of the auction is very large. The observation that the winning bidder in the English auction pays the amount at which the last remaining opponent drops out suggests a simpler auction format, the second-price auction, for analysis. In a second-price auction, each potential buyer privately submits, perhaps in a sealed envelope or over a secure computer connection, his bid for the object to the auctioneer. After receiving all the bids, the auctioneer then awards the object to the bidder with the highest bid, and charges him the amount of the second-highest bid. Vickrey’s analysis dealt with auctions with these rules.

 

 

مشهورترین نوع مزایده، آشنایی با مزایده صعودی در مناقصه است که مزایده انگلیسی نیز نامیده می‌شود، در این فرمت مزایده، یک هدف برای فروش قرار داده شده است. در حال حاضر با خریداران بالقوه، یک مزایده، موجب افزایش قیمت برای شیء تا زمانی که دو یا چند پیشنهاد دهنده تمایل به پرداخت آن قیمت داشته باشند، می‌شود. توقف مزایده زمانی است که تنها یک پیشنهاد دهنده وجود داشته باشد که شیء را در قیمتی که در آن آخرین حریف باقیمانده حذف می‌شود را بدست می‌آورد.

یک تحلیل کامل از مزایده انگلیسی به عنوان یک بازی پیچیده است که به صورت شکل گسترده‌ای از مزایده بسیار بزرگ می‌باشد. این نکته که برنده مناقصه در مزایده انگلیسی مبلغی را که در آن آخرین حریف باقی مانده پیشنهاد می‌کند را پرداخت می نماید. در مزایده قیمت دوم، که به هر خریدار بالقوه به طور خصوصی ارسال می‌شود شاید در یک پاکت مهر و موم شده یا یک اتصال امن کامپیوتری، پیشنهاد خود را برای شیء به مزایده می گذارد. پس از دریافت تمام مزایده ها، سپس دلال، شیء را به پیشنهاد دهنده یا بالاترین پیشنهاد اعطا می‌کند، و مبلغ او را از بالاترین پیشنهاد دوم مطالبه می کند. تجزیه و تحلیل ویکری با مزایده با این قوانین سرو کار دارد.

 

 


تماس باما

آدرس : تهران - جنت آباد جنوبی - خیابان پنجم - پلاک 47
شماره تلفن : 02144648626
شماره تلفن : 02144648681
شماره همراه : 09129227837
تماس با وایبر هم مقدرو می باشد
پست الکترونیک :  Daneshjoonline1@Gmail.com

/ 0 نظر / 9 بازدید