ترجمه آنلاین متون انگلیسی متالوژی و مواد

ترجمه آنلاین متون انگلیسی متالوژی و مواد

 

The oxidation behavior of two-phase, g+g’ Pt diffusion coatings and model alloys has been evaluated to better understand the potential of this class of coatings for power generation applications. Coatings were deposited on both directionallysolidified alloy 142 and single crystal N5 superalloys. Fabrication issues such as initial Pt thickness and annealing temperature were evaluated. Oxidation testing was performed in both dry O2 and with the addition of H2O to study the performance of g+g’ and conventional coating materials. After exposure for 1000, 1-h cycles at 1150°C in dry O2, a g+g’ coating on N5 had evolved into a thicker, almost continuous g’ layer with the Pt content dropping to ~7at.% in this layer and diffusing ~250μm into the substrate, disrupting the g+g’ substrate microstructure. Characterization of the oxide formed on a g+g’ composition showed that even 30at.%Pt did not prevent the formation of a Ni-rich spinel layer at 1200°C. In order to assist the coating development process, model alloys also were evaluated. Other Pt group metals (Pd and Ir) were evaluated as well as the addition of Cr and various Hf levels. As expected, Cr and Hf were beneficial for oxidation resistance.

However, Pd was not an adequate replacement for Pt because of the multi-phase microstructure that formed. A g+g’ composition had a 1000°C yield stress in compression that was significantly higher than g’-Ni3Al or b-NiAl. Also, the thermal expansion coefficient was very similar to other Ni-Al alumina-formers. The performance of g+g’ compositions are very promising, however, sensitivity to superalloy substrate composition, Pt interdiffusion during long-term service, spinel formation and the potential need for a secondary processing step are areas of concern for this class of coatings.

 

 

رفتار اکسایشی پوشش های نفوذی دو فازی پلاتین g+g’ و آلیاژ های مدل مورد ارزیابی قرار گرفته است. تا قابلیت بالقوه این گروه از پوشش ها را در کاربردهای برقی بهتر بشناسیم. پوشش ها هم رو آلیاژ جهت دار 142 و هم روی سوپر آلیاژ تک بلور N5 نشانده شد. نکات مربوط به ساخت و تولید همچوت ضخامت اولیه Pt و دمای باز پخت (حرارت دهی) مورد ارزیابی قرار گرفت. آزمایش اکسایش هم در O2 خشک و هم با اضافه کردن H2O انجام شد تا کارایی g+g’ و مواد پوشش های معمولی و متداول بررسی شوند. پس از 1000 سیکل یک ساعته در دمای 1150 درجه سانتیگراد و در O2  خشک، پوشش g+g’ روی N5 به یک لایه ضخیم و تقریبا پیوسته g’ که میزان Pt  آن تا 7% اتمی کاهش پیدا کرده بود و تا عمق 250 میکرومتری زیر لایه نفوذ کرده بود و ریز ساختار زیر لایه g+g’ را به هم ریخته بود. مشخصه یابی اکسید تشکیل شده روی ترکیب g+g’ نشان داد که حتی 30% اتمی Pt نیز از تشکیل لایه اسپینلی سرشار از Ni در دمای 1200 درجه سانتی گراد جلوگیری می کند. برای کمک به فرآیند تشکیل پوشش، آلیاژهای مدل نیز مورد ارزیابی قرار گرفتند. دیگر فلزات گروه Pt (Ir , Pd) و همچنین اثر اضافه کردن Cr و مقادیر مختلف HF مورد ارزیابی قرار گرفتند. همانگونه که انتظار می رفت Cr و HF برای مقاومت در مقابل اکسایش مفید بودند. اما  Pd جایگزین مناسبی برای pt نبود چون ریز ساختار چند فازی تشکیل می داد. تنش تسلیم g+g’ در دمای 1000 درجه سانتی گراد به طور چشمگیری از g’-Ni3Al یا b-NiAl بالاتر بود. همچنین ضریب انبساط حرارتی آن بسیار نزدیک به دیگر تشکیل دهندگان آلومینایی Ni-Al بود. کارایی ترکیبات g+g’ بسیار امید بخش می باشند، اما حساسیت به ترکیب زیر لایه سوپر آلیاژی، نفوذ بین نشینی Pt در طول دوره کاربرد طولانی مدت، تشکیل اسپینل و نیاز به یک مرحله فرآوری اضافه، از نکات قابل تامل این گروه از پوشش ها می باشد.

 


تماس باما

آدرس : تهران - جنت آباد جنوبی - خیابان پنجم - پلاک 47
شماره تلفن : 02144648626
شماره تلفن : 02144648681
شماره همراه : 09129227837
تماس با وایبر هم مقدرو می باشد
پست الکترونیک : Daneshjoonline1@Gmail.com

/ 0 نظر / 10 بازدید