ترجمه انگلیسی به فارسی متن مدیریت وحسابداری

ترجمه انگلیسی به فارسی متن مدیریت وحسابداری 

 

This study is a part of a larger research project which investigated socialization and professional identity d evelopment proces ses of faculty members working in different higher education organizations (HEO) in Turkey. The results of semi structured interviews suggested that the HEOs employ a narrow set of structures and programs to socialize new faculty members, which do not fully respond to socialization need of the new faculty members. Instead, new faculty members commonly rely on the informal sources in their socialization. Based on the findings, the HEOs are suggested to develop and deliver broad socialization progra ms that are temporally distributed to different phases of the socialization process of the new faculty members, while taking neces sary measures to align the informal process with the formal one.

 

 

این مطالعه بخشی از یک پروژه تحقیقاتی بزرگ است که به بررسی جامعه پذیری و فرآیندهای توسعه هویت حرفه ای اعضای هیات علمی مشغول به کار در سازمان های مختلف آموزش عالی (HEO) در ترکیه می پردازد.  نتایج حاصل از مصاحبه نیمه ساختار یافته نشان می دهد که HEO ها مجموعه محدودی از ساختارها و برنامه ها برای جامعه پذیری اعضای هیات علمی جدید بکار می گیرند، که به طور کامل به نیاز جامعه پذیری اعضای جدید هیات علمی پاسخ نمی دهد. در عوض، اعضای هیات علمی جدید معمولا به منابع غیر رسمی در فرایند جامعه پذیری خود تکیه می کنند. بر اساس یافته ها،به HEO ها پیشنهاد می شود برنامه های جامعه پذیری گسترده ای را توسعه و ارائه دهند که بطور موقت در مراحل مختلف فرایند جامعه پذیری اعضای هیات علمی جدید توزیع شود، در حالی که اقدامات لازم برای همسویی فرایند غیررسمی با رسمی انجام می شود .

 

تماس باما

 

آدرس : تهران - جنت آباد جنوبی - خیابان پنجم - پلاک 47

شماره تلفن : 02144648626

شماره تلفن : 02144648681

شماره همراه : 09129227837

تماس با وایبر هم مقدرو می باشد

پست الکترونیک :  Daneshjoonline1@Gmail.com

 

/ 0 نظر / 7 بازدید