ترجمه ی متون انگلیسی اقتصاد - مالیات از منابع طبیعی

ترجمه ی متون انگلیسی اقتصاد - مالیات از منابع طبیعی

 

The purpose of this chapter is to discuss the main issues that arise in the taxation and regulation of natural resources. Since natural resources are frequently owned or controlled by governments, as well as being subject to a variety of conventional taxes, the scope of the chapter must extend beyond conventional tax forms, since various royalties, rentals, bonus bids, direct government participation, and regulations are often used in combination with conventional taxes. Some attention must also be paid to overlapping jurisdictions, as natural resources are frequently the subject of taxation by more than one government, sometimes by different countries, since natural resource products are frequently traded goods.

After listing a fairly broad range of taxation issues and instruments, we shall restrict our more detailed theoretical and empirical analysis to a few example resources chosen to represent the main issues. To illustrate the issues relating to common property resources, we shall use the fishery. To cover the issues of optimal management and taxation of renewable resources subject to competing uses, but not to common property problems, we shall use forestry. For extractive resources, we shall use metal mining to expose some of the fundamental issues of optimal timing and the inevitable trade-offs between revenue collection and economic efficiency. For energy resources, which are the most important in terms of the size and variability of actual and potential tax revenues, we shall concentrate on crude oil and natural gas, with some references to hydro-electricity. At all stages, we shall try .to blend theoretical analysis and empirical results, although our main emphasis will be on exposing and quantifying the issues that are of the greatest importance in resource taxation.

After outlining the main issues in Section 2, we devote successive sections to fisheries, forests, mining, oil and natural gas, and hydro-electricity, followed by a short concluding section.

 

 

هدف از این فصل بحث در مورد مسائل اساسی می باشد که در پرداخت مالیات و مقررات مربوط به منابع طبیعی بوجود می آید. از آنجا که منابع طبیعی غالبا تحت مالکیت یا کنترل توسط دولت ها ، و همچنین از نوع مالیات های قراردادی می باشد، محدوده ی فصل باید فراتر از فرم های مالیاتی متعارف باشد، حق امتیازهای مختلف، اجاره، پیشنهاد مزایده، مشارکت مستقیم دولت، مقرراتی هستند که اغلب در ترکیب با مالیات های قراردادی استفاده می شوند. کمی توجه نیز باید به تداخل حوزه های قضایی باشد، منابع طبیعی اغلب موضوعِ مالیاتیِ فراتر از یک دولت و گاهی اوقات توسط کشورهای مختلف می باشد، از آنجا که محصولات منابع طبیعی اغلب بصورت کالا مبادله می شوند.

بعد از لیست کردن طیف نسبتا گسترده ای از موضوعات و ابزارهای مالیاتی، باید جزئیات تئوری و آنالیزهای تجربی بیشتر برای چند مثال از منابع که با توجه به موضوعات اصلی انتخاب شده اند را محدود کنیم. برای نشان دادن مسائل مربوط به منابع دارایی های عمومی، باید به سراغ شیلات برویم. برای پوشش مسائل مربوط به مدیریت بهینه و مالیات منابع تجدید پذیر جهت استفاده ی رقابتی باید به سراغ جنگلداری برویم اما نه مسائل مربوط به مشکلات اموال عمومی. برای منابع استخراجی، باید معدن فلز را برای روشن شدن برخی از مسائل اساسی مربوط به بهینه بودن زمان مورد استفاده قرار بدهیم و لاجرم مسائل بین درآمد و بهره وری اقتصادی را سبک و سنگین کنیم. برای منابع انرژی، که از نظر اندازه و تنوع درآمدهای مالیاتی بالفعل و بالقوه مهم هستند، ما بر روی نفت خام و گاز طبیعی ، با استفاده از برخی منابع هیدرو الکتریسته تمرکز می کنیم.

در تمام مراحل، باید برای ترکیب آنالیزهای تئوری و نتایج تجربی تلاش کنیم، اگرچه تاکید اصلی ما بر روی کمیت و افشای مسائلی است که در مالیات منابع بیشترین اهمیت را برخوردار می باشند.

 

 

تماس باما

آدرس : تهران - جنت آباد جنوبی - خیابان پنجم - پلاک 47
شماره تلفن : 02144648626
شماره تلفن : 02144648681
شماره همراه : 09129227837
تماس با وایبر هم مقدرو می باشد
پست الکترونیک :  Daneshjoonline1@Gmail.com

 

/ 0 نظر / 6 بازدید