ترجمه مقالات مدیریت و حسابداری

ترجمه مقالات مدیریت و حسابداری

 

Investors are always looking for information about their investment options to have a favorable investment and an optimized allocation of their resources. Bankruptcy prediction of companies is one of the most important things that can help investors in this way. Many researches have been done in the field of bankruptcy prediction. However, the majority of them provide a general model for all industries as a unit.

This study is for providing a proper bankruptcy prediction model based on different industries for creating a new chapter in this area. Therefore this study is intended to design a proper bankruptcy prediction model for three industries such as machinery and equipment, basic metals and non-metallic minerals by using multiple distinct analysis techniques. To determine non-bankruptcy or bankruptcy of the company is used from the criteria of Article 141 in Commercial Code.

This research was performed from 1380 to 1392. The results show that the designed model has a prediction accuracy of 88, 94.9 and 92.2 percent for industrial machinery and equipment, basic metals and non-metallic minerals respectively. These figures reflect high accuracy on these three models.

 

سرمایه‏ گذاران همواره به دنبال کسب اطلاعات در مورد گزینه ‏های سرمایه‏ گذاری خود جهت سرمایه‏گذاری مطلوب و تخصیص بهینه منابع خویش هستند. پیش‏بینی ورشکستگی شرکت‏ها یکی از مهم‏ترین موضوعاتی است که می‏تواند سرمایه ‏گذاران را در این راه یاری کند. پژوهش‏های زیادی در حوزه پیش ‏بینی ورشکستگی انجام شده است. با این حال اکثر قریب به اتفاق آن‏ها یک مدل کلی برای تمامی صنایع به صورت واحد ارائه نموده‏اند.

این پژوهش بر آن است تا با ارائه مدل پیش‏بینی ورشکستگی مناسب بر حسب صنایع مختلف، باب جدیدی را در این زمینه ایجاد کند. به همین منظور در این تحقیق تلاش می‏گردد با استفاده از تکنیک تحلیل تمایزی چندگانه، برای سه صنعت ماشین ‏آلات و تجهیزات، فلزات اساسی و کانی‏های غیرفلزی مدل پیش‏بینی ورشکستگی مناسب، خاص هر صنعت طراحی گردد. برای تعیین ورشکستگی یا عدم ورشکستگی شرکت‏ها از معیار ماده 141 قانون تجارت استفاده گردیده است.

قلمروی زمانی این پژوهش را بین سال‏های 1380 تا 1392 تشکیل می‏دهد. نتایج تحقیق نشان می‏دهد مدل طراحی شده برای صنایع ماشین‏آلات و تجهیزات، فلزات اساسی و کانی‏های غیرفلزی به ترتیب دارای دقت پیش‏بینی 88، 94.9 و 92.2 درصد می‏باشد که این اعداد نشان‏ دهنده دقت بالای این سه مدل هستند.

 


تماس باما

آدرس : تهران - جنت آباد جنوبی - خیابان پنجم - پلاک 47
شماره تلفن : 02144648626
شماره تلفن : 02144648681
شماره همراه : 09129227837
تماس با وایبر هم مقدرو می باشد
پست الکترونیک :  Daneshjoonline1@Gmail.com

 

/ 0 نظر / 6 بازدید