ترجمه فوری متون مدیریت و حسابداری

ترجمه فوری متون مدیریت و حسابداری

 

1. If on December 31 the market value of the inventory is below its cost, we must make an entry to reduce the inventory to the market value. If however, the market value has risen above cost, no entry is made. This is referred to as lower of cost or market (LCM).

2. Market is defined as the replacement cost of the item. However, this cannot exceed the ceiling - net realizable value -nor be below the floor- net realizable value minus normal profit. We those place these three calls in either ascending order or descending order and choose the middle number. This is referred to as designated market and is then compared to cost for LCM purposes.

3. The LCM procedure may be applied on an item - by - item basis, a category - by -category basis, or to the inventory as a whole. The most commonly used approach is the item- by- item basic.

4. Under the direct method of recording LCM, no specific loss account is debited for the decline in value (it is buried in cost of goods sold). Under the indirect method, however, we debft a specific loss account called loss due to Market Decline of Inventory.

 

  1. اگر در تاریخ 31 دسامبر ارزش بازار موجودی کالا پایین تر از بهای تمام شده باشد، ما باید از روشی برای کاهش موجودی کالا به ارزش بازار استفاده کنیم. با این وجود، اگر ارزش بازار بالاتر از بهای تمام شده باشد، هیچ ثبتی اتفاق نیفتاده است. این امر به پایین آمدن بهای تمام شده یا بازار (LCM)اشاره دارد.
  2. بازار به عنوان بهای جایگزین آن مورد تعریف می‌شود. با این وجود، این مسئله نمی‌تواند تا بالاترین حد یعنی خالص ارزش بازیافتنی یا پایین ترین حد ممکن یعنی خالص ارزش بازیافتنی منهای سود متعارف تجاوز کند. ما این سه مورد را در سفارش صعودی یا سفارش نزولی قرار داده و تعداد متوسط را انتخاب می‌کنیم. این مسئله به بازار تعیین شده اشاره دارد و سپس با هزینه اهداف LCM مقایسه می‌شود.
  3. فرآیند LCM ممکن است بر پایه یک مورد در یک زمان، یک دسته بندی در یک زمان یا موجودی کالا به طور کلی اعمال شود. معمول ترین رویکرد استفاده شده بر اساس یک مورد در یک زمان است.
  4. در روش مستقیم از ثبت LCM، هیچ حساب از دست رفته خاصی برای کاهش در ارزش به حساب بدهی گذاشته نمی‌شود (این موارد در هزینه کالاهای فروخته شده دفع و حل می‌شوند). با این وجود، در روش غیرمستقیم ما حساب از دست رفته خاصی را به پای حساب بدهی گذاشته و آن را نوعی از دست دادن به دلیل کاهش موجودی بازار می‌نامیم.

 

تماس باما

 

آدرس : تهران - جنت آباد جنوبی - خیابان پنجم - پلاک 47

شماره تلفن : 02144648626

شماره تلفن : 02144648681

شماره همراه : 09129227837

تماس با وایبر هم مقدرو می باشد

پست الکترونیک :  Daneshjoonline1@Gmail.com

/ 0 نظر / 6 بازدید