ترجمه فوری و ارزان متون عمومی

ترجمه  فوری و ارزان متون عمومی

 

Procedures

The Joint Commission will meet on a quarterly basis and at any time upon request of a JCPOA participant to the Coordinator. The Coordinator will convene a meeting of the Joint Commission to be held no later than one week following receipt of such a request, except for consultations in accordance with Section Q of Annex I and any other matter that the Coordinator and/or a JCPOA participant deem urgent, in which case the meeting will be convened as soon as possible and not later than three calendar days from receipt of the request.

Meetings of the Joint Commission will be held in New York, Vienna, or Geneva as appropriate. The host country should facilitate entry formalities for those attending such meetings.

The Joint Commission may decide by consensus to invite observers to attend its meetings.

Except as provided in Section 6 of this Annex which will be subject to the confidentiality procedure of the UN, the work of the Joint Commission is confidential and may be shared only among JCPOA participants and observers as appropriate, unless the Joint Commission decides otherwise.

روشها

کمیسیون مشترک به صورت سه ماهه و در هر زمان بنا به درخواست یکی از شرکت کنندگان JCPOA  به هماهنگ کننده دیدار خواهد کرد. هماهنگ کننده نشست کمیسیون مشترک را در کمتر از یک هفته بعد از دریافت چنین درخواستی برگزار خواهد کرد، به جز مذاکرات مطابق با بخش Q  ضمیمه I  و هر ماده دیگری که هماهنگ کننده و / یا یکی از شرکت کنندگان JCPOA  ضروری بدانند، که در این صورت جلسه شد در اسرع وقت و تا قبل از گذشت سه روز از دریافت درخواست تشکیل خواهد.

جلسه کمیسیون مشترک هر طور که مناسب باشد در نیویورک، وین یا ژنو برگزار خواهد شد. کشور میزبان باید تشریفات ورود برای کسانی که در چنین جلساتی حضور پیدا میکنند را تسهیل کند.

کمیسیون مشترک ممکن است با اجماع تصمیم به دعوت از ناظران برای شرکت در این ملاقات بگیرد.

به جز در مواردی مشابه آنچه که در بخش 6 این ضمیمه آمده است که مشمول روش محرمانه سازمان ملل متحد خواهد شد، کار کمیسیون مشترک محرمانه است و ممکن است تنها در میان شرکت کنندگان JCPOA  و ناظران به طوری مناسب به اشتراک گذاشته شود، مگر این که کمیسیون مشترک تصمیم دیگری بگیرد

 

 

 

تماس باما

 

 آدرس : تهران - جنت آباد جنوبی - خیابان پنجم - پلاک 47

 شماره تلفن : 02144648626

شماره تلفن : 02144648681

شماره همراه : 09129227837

 تماس با وایبر هم مقدرو می باشد

پست الکترونیک : Daneshjoonline1@Gmail.com

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 6 بازدید