ترجمه آنلاین متون علوم پایه

ترجمه آنلاین متون علوم پایه

 

Australian legislation and military doctrine stipulate that soldiers 'subjugate their will' to government, 11nd fight ill any .,,ar the government declares. Neither legislation ion nor doctrine enables the conscience of soldiers. Together, provisions of legislation and doctrine seem to take soldiers for granted. And, rather than strengthening the military instrument, the convention of legislation and doctrine seems to weaken the democratic fo undations upon which the military may be shaped as a force for justice. Denied liberty of their conscience, soldiers are denied the foundational right of democratic citizenship and construed as utensils of the state .this article critiques the idea of moral agency in Australian legislation and military doctrine and is concerned with the obligati0n of the State t0 safeguard the moral integrity of individual soldiers, so soldiers might serve with a fully formed moral assurance to advance justice in the world . Beyond its explicit focus on the convention of Australian thought, this article raises questions of far-reaching relevance. T he provisos of Australian legislation and doctrine arc an analogue: of western thinking. Thus, this discussion challenges assumptions concerning military duty and effectiveness. Discussion will additionally provoke some reassment of the expections democratic societies  hold of their soldiers.

 

 

دکترین نظامی و قوانین الزامی استرالیا تصریح می  نمایند که سربازان باید میل خودشان را در اختیار حکومت  قرار می دهند و به هر روشی که حکومت بخواهد نبرد نمایند. نه قوانین الزامی و نه دکترین قادر بر اثرگذار بر وجدان  سرباران نیستند. مواد  قوانین الزامی و دکترین به نظر می رسد که با امتیازاتی را به سربازان اعطا می کنند. و به جای شدید نمودن ابزارهای نظامی به نظر می رسد کنوانسیون قوانین الزامی و دکترین باعث تضعیف بنیادهای دمکراتیکی می شوند که  ارتش ممکن است بر اساس آنها به عنوان نیرویی برای ایجاد عدالیت شکل بگیرد. سربازان با انکار آزادی شان در مورد وجدان، حق بنیادی شهروند دمکراتیک را انکار کرده  به عنوان ابزاری در خدمت حکومت در می آیند. در مقاله به نقد ایده عاملیت اخلاقی در دکترین نظامی و قوانین الزامی استرالیا می پردازیم و با تعهد دولت برای حفاظت از یکپارچگی اخلاقی فردی سربازان مرتبط است، به صورتی که سربازان با یک تضمین کامل اخلاقی برای پیشبرد عدالت در جهان به خدمت بپردازند. این مقاله علاوه بر تمرکز دقیق بر استدلال کنوانسیون استرالیا ، سوالاتی را در مورد رسیدن بیشتر به ارتباط مطرح می نماید. ماده های دکرتین و قوانین الزامی استرالیا مشابه با تفکر غربی هستند. بنابراین این بحث بسیاری از فرضیات مرتبط با وظیفه نظامی و اثربخشی را به چالش می کشد. به علاوه بحث برخی ارزیابی های دوباره را درمورد انتظاراتی که جوامع درمکراتیک در مورد سربازانشان دارند برمی انگیزاند.

 

 

 

تماس باما

 

آدرس : تهران - جنت آباد جنوبی - خیابان پنجم - پلاک 47

شماره تلفن : 02144648626

شماره تلفن : 02144648681

شماره همراه : 09129227837

تماس با وایبر هم مقدرو می باشد

پست الکترونیک :  Daneshjoonline1@Gmail.com

/ 0 نظر / 8 بازدید