ترجمه فوری متون فقه و علوم اسلامی - علوم قرآن و حدیث

ترجمه فوری متون فقه و علوم اسلامی - علوم قرآن و حدیث

 

In light of the widely-held misconceptions about the biblical attestation of creation out of nothingness, it appears necessary to examine whether such a concept appears in the Qurān. Traditional understandings to the contrary, it seems that it does not. In no passages is absolute nothingness a necessary prerequisite for the effectiveness of God’s creative act. The subject of q 3:47, 3:59 and 19:35 is the virginal conception of Jesus, whom, q 3:59 affirms, God first created from dust, and then said to him “Be!” and he was (kun fa-yakūn). This points to a striking characteristic of these passages:

Q 2:117 typifies them in its assertion that God “decrees a matter (amr)” and then “says to it (la-hu) ‘Be,’ and it is”. Q 16:40 and 36:81-2 actually speak of a thing (shay) to which God says“Be!” and it is kun fa-yakūn. There seems to be an underlying and pre-existing substrate to which the divine imperative is addressed as clearly is the case in the story of the Sabbath-breakers who are told “Be apes!”The command kun! would therefore seem to be rather more determinative or constitutive than productive of something out of utter nothingness.

 

 

در پرتو تصورات غلط گسترده درباره ی تصدیق کتاب مقدس (انجیل) پیرامون خلقت از عدم، بررسی وجود چنین مفهومی در قرآن لازم می نماید. بر خلاف درک سنتی، به نظر می رسد که چنین چیزی نمی تواند صحیح باشد. در هیچ متنی عدم مطلق، شرط لازم برای تاثیر عمل آفرینندگی خداوند نیست. موضوع آیات 47 و 59 سوره ی آل عمران همچنین آیه 35سوره مریم، مفهوم عیسی مولود از باکره است(توضیح مترجم:بدین معنی که حضرت عیسی با اراده خداوند از حضرت مریم که باکره بود متولد گردید)، قرآن در آیه 59سوره ی آل عمران تصریح می کند:«مثل عیسی در نزد خدا، چون مثل آدم است که او را از خاک بیافرید و به او گفت: موجود شو، پس موجود شد» (مفهوم کن فیکون). این نکته در این آیات ذیل ذکر گردیده است:

قرآن در آیه 117سوره آل عمران به عنوان نمونه تاکید می کند که خداوند به یک شی امر می کند که موجود شو و آن چیز موجود می شود.همچنین در آیه 40سوره نحل و آیات 81-82 سوره ی یس که می فرماید: خداوند به هر چیزی که بخواهد بیافریند می گوید موجود شو؛ و موجود می شود. ظاهرا جوهره ی اصلی و بنیادین امر الهی در داستان اصحاب سبت تجلی می یابد که به آن ها گفت میمون شوید که تبدیل به میمون شدند.بنابراین به ظاهر دستور موجود شود نسبت به خلق از عدم قاطع تر و مشخص تر باشد.

 

 

تماس باما

 

آدرس : تهران - جنت آباد جنوبی - خیابان پنجم - پلاک 47

شماره تلفن : 02144648626

شماره تلفن : 02144648681

شماره همراه : 09129227837

تماس با وایبر هم مقدرو می باشد

پست الکترونیک :  Daneshjoonline1@Gmail.com

/ 0 نظر / 5 بازدید