ترجمه آنلاین متون انگلیسی مدیریت و حسابداری

ترجمه آنلاین متون انگلیسی مدیریت و حسابداری

 

In the past few decades, due to growing environmental pressures - increased environmental regulations and consumer environment - we have witnessed unprecedented growth of pollutants across the globe. Today, how to deal with environmental norms has been a factor for competitive advantage around the world. Global Action seeks not only to take the necessary measures to prevent the pollution, but it also deals with protecting the environment. Improving business models and thought management are important in stimulating green opportunities and innovation. Therefore, in this article, the impact of green corporate identity on green innovation performance based on two mediators, environmental commitments and legitimacy of environmental organizations is studied. This research, regarding the objective is applied and regarding data collection is a cross-correlational study. Data were collected by a questionnaire of 26 questions based on the answers of CEOs, R & D, human resources, marketing, production and environmental monitoring, distributed among 30 industrial cities of Rasht that according to Department of Environment report have met environmental standards. To test hypotheses in this research and to determine the effects of latent variables, Structural Equation Modeling with Partial Least Squares approach and smart PLS software were used. The results indicate that green corporate identity indirectly, through environmental organizations legitimacy and environmental organizations commitment, affects the performance of green innovation. On the other hand, environmental commitments of organizations and legitimacy of environmental organizations can lead to promoting green innovation performance of organization.

 

در چند دهه گذشته با توجه به رشد فشارهای زیست محیطی - افزایش مقررات زیست محیطی و محیط زیست مصرف کننده - شاهد رشد بی سابقه آلاینده ها در سرتاسر جهان بوده ایم. امروزه چگونگی مقابله با هنجارهای زیست محیطی، عاملی برای کسب مزیت رقابتی در سرتاسرجهان گردیده است. اقدام جهانی نه تنها درصدد تدابیر لازم در جهت پیشگیری از آلاینده هاست بلکه به حفاظت محیط زیست نیز می پردازد، همچنین بهبود مدل های کسب و کار و مدیریت افکاربه منظور تحریک سبز فرصت ها و نوآوری ها حائز اهمیت است. به همین منظور در این مقاله تاثیر هویت سازمانی سبز بر عملکرد نو آوری سبز با تکیه بر دو میانجی تعهدات زیست محیطی و مشروعیت سازمان های فعال محیط زیست مورد بررسی قرار می گیرد. تحقیق فوق، بر اساس هدف، کاربردی و از لحاظ گردآوری داده ها توصیفی همبستگی می باشد. گردآوری داده ها بر اساس یک پرسشنامه 26 سوالی و بر مبنای پاسخ مدیران عامل ، تحقیق و توسعه ، منابع انسانی ، بازاریابی ، تولید و ناظر زیست محیطی بین 30 شرکت شهرک صنعتی رشت که به گزارش سازمان محیط زیست، استانداردهای زیست محیطی را رعایت می نمایند، انجام شد. دراین تحقیق برای آزمون فرضیه‌ها وتعیین تأثیرمتغیرهای مکنون ازمدلیابی معادلات ساختاری  با رویکرد حداقل مربعات جزئی و نرم افزاراسمارت پی ال اس  استفاده گردید. نتایج حاکی از آن است که هویت سازمانی سبز بصورت غیر مستقیم و از طریق مشروعیت سازمان های زیست محیطی و تعهدات سازمان های زیست محیطی بر عملکرد نوآوری سبز تاثیر گذار است، از طرفی تعهدات زیست محیطی سازمان ها و مشروعیت سازمان های زیست محیطی می تواند به ارتقای عملکرد نوآوری سبز سازمان ها بیانجامد.

 

 

 

تماس باما

 

 آدرس : تهران - جنت آباد جنوبی - خیابان پنجم - پلاک 47

 شماره تلفن : 02144648626

شماره تلفن : 02144648681

شماره همراه : 09129227837

 تماس با وایبر هم مقدرو می باشد

پست الکترونیک : Daneshjoonline1@Gmail.com

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 10 بازدید