ترجمه فوری متون مدیریت و حسابداری- سرمایه در گردش

ترجمه فوری متون مدیریت و حسابداری- سرمایه در گردش

 

On the other hand, higher cash flows result in leniency in terms of pay operationrelated liabilities and accelerated collection of accounts receivables, thus resulting in lower working capital requirements (Chiou et al. 2006). This result is supported by Appuhami (2008) who finds that companies tend to reduce investment in working capital with an increase in operating cash flow. The variables SalesVar, OCF, and M/B, are scaled by total assets net of cash as it is likely that cash and theWCRare jointly determined as increased receivables and inventories reduce internally generated cash. By construction, this joint determination can lead to a negative correlation between WCR and variables divided by total assets when cash is included; hence, total assets net of cash is preferred. Equation (1) also includes a set of annual binary variables to control for time-specific macroeconomic factors influencing WCR.

 

 

از سوی دیگر, جریان های نقدی بالاتر با ارفاق (سهل گیری) بر حسب عملیات بدهی مربوط به پرداخت و جمع آوری حسابهای دریافتی شتاب دار منتج می شوند, بنابراین منجر به کاهش نیازهای سرمایه گذاری در گردش می گردند (Chiou et al. 2006). این نتیجه تحت حمایت Appuhami (2008) است که نشان می دهد شرکت ها تمایل به کاهش سرمایه گذاری در دارایی در گردش با افزایش جریان نقدی عملیاتی دارند. متغیر های  فروش Var, OCF, و M/B توسط کل دارایی های خالص نقدی درجه بندی شده اند, زیرا این احتمال وجود دارد که پول نقد و WCR(سرمایه ی در گردش مورد نیاز) به طور مشترک به عنوان افزایش مطالبات و کاهش موجودی نقدی تولید شده ی داخلی مشخص شده اند. به تفسیر, این تصمیم مشترک می تواند منجر به یک همبستگی منفی بین WCR و متغیرها تقسیم بر دارایی کل که شامل پول نقد نیز هست می گردد, بنابراین, دارایی خالص نقدی کل بیشتر مطالبه شده است ( ترجیح داده شده است). معادله ی ۱ یک مجموعه از متغیرهایی دودویی سالانه را برای کنترل عوامل اقتصاد کلان زمانی خاص تحت تاثیر WCR را نیز شامل می شود.

 

 

تماس باما

 

آدرس : تهران - جنت آباد جنوبی - خیابان پنجم - پلاک 47

شماره تلفن : 02144648626

شماره تلفن : 02144648681

شماره همراه : 09129227837

تماس با وایبر هم مقدرو می باشد

پست الکترونیک :  Daneshjoonline1@Gmail.com

/ 0 نظر / 8 بازدید